Hotel Šport Otočec

Osvetlitev sob, kopalnic, hodnikov in stopnišč.